ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ / ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ/ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΤΜΗΜΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ/ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ/ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ/ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ / ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Διάρθρωση Διοικητικής-Οικονομικής Υπηρεσίας

Η Διοικητική-Οικονομική Υπηρεσία αποτελεί Διεύθυνση με Διευθυντή τον κ.Νικόλαο Γκιάτα και διαρθώνεται σε δύο Υποδιευθύνσεις

α.Υποδιεύθυνση Διοικητικού με Υποδιευθυντή τον κ. Δημήτριο Παπαζίδη

β. Υποδιεύθυνση Τεχνικού με Υποδιευθυντή τον κ.Ιωάννη Δεσποινιάδη

Κάθε Υποδιεύθυνση διαρθρώνεται σε τμήματα ως ακολούθως:

Υποδιεύθυνση Διοικητικού

Τμήματα

1. Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού

2. Γραμματείας

3. Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων και Επειγόντων Περιστατικών

4. Κίνησης Ασθενών

5. Οικονομικού

6. Επιστασίας - Ιματισμού

Υποδιεύθυνση Τεχνικού

Τμήματα

1.Βιοιατρικής Τεχνολογίας

2.Τεχνικού

ΜΑΘΕ,ΠΡΟΛΑΒΕ,ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ (1-4)
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΟΥΣ ΔΙΑΒΗΤΟΥ
ΜΥΘΟΙ & ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ

Γιατροί που προσέφεραν ή προσφέρουν μέχρι και σήμερα τις υπηρεσίες τους στο Νοσοκομείο μας...

Λαμπρόπουλος Στυλιανός - Ζαφείρης Αριστείδης
Κυρατλίδης Κωνσταντίνος - Κουλούρης Ευστάθιος
Ασλανίδου Αφροδίτη - Τολπαρίδου Ειρήνη
Χατζημήσιος Κωνσταντίνος - Λαθούρας Αθανάσιος
Καρανικόλας Νικόλαος - Καλογιάννης Ευάγγελος - Κοτσίδης Βαδίμ
Τσαραμανίδης Σάββας - Μούσιος Πασχάλης