ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ / ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ/ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΤΜΗΜΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ/ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ/ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ/ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ / ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Υποχρεώσεις Ασθενών

1. Οι ασθενείς οφείλουν σεβασμό στην τήρηση των υποδείξεων του υπεύθυνου προσωπικού (γιατρών και νοσηλευτών) γύρω από τη θεραπεία τους.

 

2. Οι ασθενείς απαγορεύεται να καταναλώνουν φαγητά και άλλα είδη διατροφής εκτός εκείνων που υποδεικνύει το νοσοκομείο, γιατί δημιουργούνται προβλήματα στη σωστή διάγνωση και στην αντίστοιχη θεραπεία.

 

3. Οι ασθενείς οφείλουν σεβασμό στο νοσοκομειακό περιβάλλον με τη διατήρηση της καθαριότητας και τη σωστή χρήση των μέσων και της περιουσίας του νοσοκομείου.

 

4. Ασθενείς και επισκέπτες οφείλουν να τηρούν τις ώρες επισκεπτηρίου, όχι μόνο για την καλύτερη λειτουργία του νοσοκομείου αλλά και για την αποτελεσματικότερη θεραπεία του αρρώστου.

 

5. Οι ασθενείς έχουν την υποχρέωση να καταγγείλουν κατα προτίμηση γραπτά και τεκμηριωμένα προς το Γραφείο Επικοινωνίας με τον Πολίτη, κάθε παράλειψη ή αμέλεια του προσωπικού κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του (π.χ. ζήτηση χρημάτων, ανάρμοστη συμπεριφορά, άσχημη αντιμετώπιση κ.λ.π.)

 

 Απαραιτήτως κατά την προσέλευσή του ο ασθενής θα πρέπει να έχει μαζί του το βιβλιάριο και τον αριθμό ΑΜΚΑ του.

 

 

Κώδικας Ηθικής και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς Υπαλλήλων του Δημοσίου Τομέα

ΜΑΘΕ,ΠΡΟΛΑΒΕ,ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ (1-4)
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΟΥΣ ΔΙΑΒΗΤΟΥ
ΜΥΘΟΙ & ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ
ΔΩΡΕΑ ΟΡΓΑΝΩΝ