ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ / ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ/ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΤΜΗΜΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ/ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ/ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ/ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ / ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Διοίκηση Νοσοκομείου

Διέπεται από:

1.        Την από 10-4-2012 Κοινή Υπουργική Απόφαση Υπουργών Οικονομικών - Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Υγείας (ΦΕΚ 1259/11-4-2012 τ. Β΄) «Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Κοζάνης «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ».

2.        Τις διατάξεις του άρθρου 165 του Ν. 4600/2019 «Επαναφορά διοικητικής και περιουσιακής αυτοτέλειας σε νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ.» (ΦΕΚ Α΄43/9-3-2019).

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο (ΦΕΚ 545/13-10-2016) του Γενικού Νοσοκομείου «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ»
                   αρμοδιότητας 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας, έχει ως εξής:         


1. ΧΙΩΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Θεοδώρου, με Α.Δ.Τ. ΑΗ 793542, πτυχιούχος της Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Θεσσαλονίκης, Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ - ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ», ως Πρόεδρος.

2. ΤΟΛΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Μηνά, με Α.Δ.Τ. AB 857392, Πτυχιούχος του Τμήματος Νομικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Αναπλητωτής Διοικητής στο Γ.Ν. «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ» - «ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ», με αρμοδιότητα στην οργανική μονάδα της έδρας ΚΟΖΑΝΗ «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ».

3. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του Παναγιώτη, με Α.Δ.Τ. ΑΗ 793000, Δήμαρχος Κοζάνης, με αναπληρωτή του τον ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ του Θεοχάρη, με Α.Δ.Τ. ΑΕ332954, Δημοτικό Σύμβουλο.

4. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Κωνσταντίνου, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 426032, Δικηγόρος, με αναπληρωτή του τον ΛΟΤΣΙΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟ του Αποστόλου, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 125634, Οικονομολόγο, υπάλληλο ΔΕΗ.

5. ΒΑΡΔΑΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Θεοδώρου, με Α.Δ.Τ. Σ900704, Πτυχιούχος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, Αναπληρώτρια Διοικήτρια στο "Γενικό Νοσοκομείο «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ» - «ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ»", με αρμοδιότητα στην αποκεντρωμένη οργανική μονάδα ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ «ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ».

6. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του Δημητρίου, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 215512, Συντονιστής Δ/ντής Καρδιολογίας του Γ.Ν. «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ» - «ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ» (Οργανική Μονάδα της έδρας ΚΟΖΑΝΗ «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ»), κλάδου Ιατρών Ε.Σ.Υ., ως εκπρόσωπος των ιατρών και των ειδικευομένων ιατρών που υπηρετούν στο Νοσοκομείο, με αναπληρωτή του τον ΚΑΤΣΙΝΑ ΧΡΗΣΤΟ του Δημητρίου, με Α.Δ.Τ. ΑΗ 786570, Διευθυντή Νεφρολογίας του Γ.Ν. «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ» - «ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ» (Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ «ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ»), κλάδου Ιατρών Ε.Σ.Υ., ομοίως.

7. ΒΑΡΣΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ανέστη, με Α.Δ.Τ. Τ 929061, Υπάλληλος κατηγορίας TE, κλάδου Νοσηλευτών, που υπηρετεί στο Γ.Ν. «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ»-«ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ» (Οργανική Μονάδα της έδρας ΚΟΖΑΝΗ «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ»), ως εκπρόσωπος του λοιπού, πλην ιατρών Ε.Σ.Υ. προσωπικού του Νοσοκομείου, με αναπληρώτριά του την ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ του Ελευθερίου, με Α.Δ.Τ. Χ 891309, Υπάλληλο κατηγορίας TE, κλάδου Νοσηλευτριών, ομοίως, που υπηρετεί στο Γ.Ν. «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ» - «ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ» (Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ «ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ»).

Τροποποίηση της Γ4β/Γ.Π.οικ.78707/17-01-2019 απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 41/ΥΟΔΔ/04-02-2019, Α.Δ.Α.: 6ΦΜ4465ΦΥΟ-ΡΥΘ)          με θέμα «Ορισμός μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του ’’Γενικού Νοσοκομείου ´´ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ´´- ´´ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ´´, αρμοδιότητας 3ης Y.ΠΕ. Μακεδονίας»

 

 

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ»
ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του Σταύρου

 

ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ» ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ του Γρηγορίου

 

Απόφαση Συγκρότησης ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2016, για το Γενικό Νοσοκομείο «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ» - «ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ»

ΜΑΘΕ,ΠΡΟΛΑΒΕ,ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ (1-4)
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΟΥΣ ΔΙΑΒΗΤΟΥ
ΜΥΘΟΙ & ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ
ΔΩΡΕΑ ΟΡΓΑΝΩΝ