ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ / ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ/ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΤΜΗΜΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ/ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ/ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ/ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ / ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Ιατρικό & Παραϊατρικό Προσωπικό

ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ποζουκίδης Χριστόφορος, Συντονιστής Διευθυντής

 Σίσκας Δημήτριος, Διευθυντής
Κοντάκη Θεοδοσία, Επιμελήτρια Α'

Καραπασιάς Νικόλαος, Επιμελητης Β΄
Κατσίρης Νικόλαος, Επιμελητής Β'

 

ΠΑΡΑΪΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Τεχνολόγοι - Ακτινολόγοι:

Χαδιού Θεοφανώ

Καλογερόπουλος Κωνσταντίνος

Δελόγλου Ελένη

Δημουλάς Αθανάσιος

Τσοβόλου Δήμητρα (επικουρικό προσωπικό)

 

Χειριστές - Εμφανιστές:

 Τράντα Ιωάννα

Παπακώστας Νίκος

Τσανακτσίδου Κυριακή

Πατουλίδου Αν. (αποσπασμένη για 3 χρόνια)

Τζιουρά Χαρίκλεια

Νίκου Περικλής

Μούσιος Ευάγγελος (επικουρικό προσωπικό)

Σταμκοπούλου Αθανασία (επικουρικό προσωπικό)

Χαραβετίδου Αθανασία (απόσπαση στο Γ.Ν. Νάουσας)

 

Νοσηλεύτρια:

Σιβίλογλου Δέσποινα

 

Γραμματεία:

Σιμελίδης Γιώργος

Κώδικας Ηθικής και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς Υπαλλήλων του Δημοσίου Τομέα

ΜΑΘΕ,ΠΡΟΛΑΒΕ,ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ (1-4)
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΟΥΣ ΔΙΑΒΗΤΟΥ
ΜΥΘΟΙ & ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ
ΔΩΡΕΑ ΟΡΓΑΝΩΝ