ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ / ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ/ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΤΜΗΜΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ/ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ/ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ/ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ / ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Βοηθητικό Προσωπικό

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ


ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
– Προσέρχονται και αποχωρούν από την εργασία τους σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα υπηρεσίας τους και δεν επιτρέπεται να απομακρύνονται με οποιοδήποτε πρόσχημα από τους χώρους εργασίας, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του Προϊσταμένου τους.
– Υπακούουν στις εντολές, οδηγίες και υποδείξεις του Προϊσταμένου της Νοσηλευτικής Μονάδας στην οποία εργάζονται. Λογοδοτούν και αναφέρουν σε αυτόν οτιδήποτε υποπέσει στην αντίληψη τους σχετικό με την εργασία τους.
– Δηλώνουν τον αριθμό του beeper τους στον Προϊστάμενο του Νοσηλευτικού Τμήματος που εργάζονται.
– Βρίσκονται στη διάθεση της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και τους ανατίθεται οποιοδήποτε καθήκον από τα παρακάτω, ανεξάρτητα από το χώρο εργασίας της βάρδιας τους, εφόσον οι ανάγκες το απαιτούν.
– Υποχρεούνται να συμμετέχουν σε επιμορφωτικά μαθήματα σχετικά με το αντικείμενο της δουλειάς τους.
– Συμπεριφέρονται με κατανόηση και λεπτότητα προς τους ασθενείς, τους επισκέπτες, τους συναδέλφους και τους Προϊσταμένους τους.
ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
– Παρουσιάζονται στην Προϊσταμένη του Νοσηλευτικού Τμήματος που αναλαμβάνουν υπηρεσία βάρδιας και το έχουν σημείο αναφοράς τους.
– Είναι υπεύθυνοι για την ευπρεπή μεταφορά των ασθενών, π.χ. επιμελές σκέπασμα, για τη διατήρηση της αξιοπρέπειας τους.
– Εχουν την ευθύνη της ασφαλούς παραλαβής, μεταφοράς και τοποθέτησης των ασθενών.
– Παραλαμβάνουν και μεταφέρουν τους ασθενείς που προσέρχονται στο Νοσοκομείο σε οποιαδήποτε κατάσταση.
– Επιλαμβάνονται τη διακίνηση των ασθενών μέσα στο Νοσοκομείο (Κλινικές, Εργαστήρια, Νοσηλευτικές Μονάδες κλπ).
– Ευθύνονται για τις συνθήκες ασφάλειας των ασθενών σε οποιοδήποτε χώρο του Νοσοκομείου και για κανένα λόγο δεν τους εγκαταλείπουν.
– Τοποθετούν τους ασθενείς στο εξεταστικό, νοσηλευτικό, εργαστηριακό, χειρουργικό κρεβάτι, ανάλογα με τις ανάγκες τους.
– Έχουν την ευθύνη για την καλή κατάσταση και διατήρηση των μέσων μεταφοράς (φορεία, καρέκλες κλπ), προς εξασφάλιση της λειτουργικότητας τους.
– Εχουν την ευθύνη για το στρώσιμο και την τακτοποίηση των φορείων κλπ.
– Εκτελούν και βοηθούν στη μεταφορά του ξενοδοχειακού εξοπλισμού, καρδιογράφων, monitors και οτιδήποτε άλλο τους ανατεθεί από τον Προϊστάμενο.
– Είναι υπεύθυνοι για την καλή λειτουργία των μέσων εργασίας τους (φορεία, καρέκλες κλπ), τα οποία τα παραδίδουν καθαρά από βάρδια σε βάρδια. Επιλαμβάνονται και εκτελούν οι ίδιοι την καθαριότητα των φορείων και καθισμάτων μεταφοράς των ασθενών.
– Εκτελούν τη μεταφορά της νοσηλευτικής κλίνης, άδεια ή με άρρωστο, οπουδήποτε τους ανατίθεται από τον Προϊστάμενο τους.
– Βοηθούν το Νοσηλευτικό προσωπικό κατά την εκτέλεση νοσηλευτικών πράξεων σε αρρώστους, κλινήρεις και μη.
– Εκτελούν τις οδηγίες τις οποίες παίρνουν κατά την απογευματινή και νυκτερινή βάρδια από τους υπεύθυνους Νοσηλευτές βάρδιας των Νοσηλευτικών Τμημάτων.
– Εκτελούν τη μεταφορά των δειγμάτων για παρακλινικές εξετάσεις, οπουδήποτε τους ανατεθεί.
– Τους ανατίθεται οποιαδήποτε εργασία μέσα στα πλαίσια των γενικών καθηκόντων τους από τη Νοσηλευτική Υπηρεσία.

 


ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ


– Προσέρχονται και αποχωρούν από την εργασία τους σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα υπηρεσίας τους και δεν επιτρέπεται να απομακρύνονται με οποιοδήποτε πρόσχημα από τους χώρους εργασίας, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του Προϊσταμένου τους.
– Υπακούουν στις εντολές, οδηγίες και υποδείξεις του Προϊσταμένου της Νοσηλευτικής Μονάδας στην οποία εργάζονται. Λογοδοτούν και αναφέρουν σε αυτόν οτιδήποτε υποπέσει στην αντίληψη τους σχετικό με την εργασία τους.
– Συμπεριφέρονται με κατανόηση και λεπτότητα προς τους ασθενείς, τους επισκέπτες, τους συναδέλφους και τους Προϊσταμένους τους.
– Υποχρεούνται να συμμετέχουν σε επιμορφωτικά μαθήματα σχετικά με το αντικείμενο της δουλειάς τους.
Εκτελούν τις ακόλουθες εργασίες:
– Φροντίζουν την καθαριότητα των επίπλων και του νοσηλευτικού εξοπλισμού του θαλάμου.
– Βοηθούν τους αρρώστους που έχουν ανάγκη για ούρηση και αφόδευση και φροντίζουν την καθαριότητα τους, όπως και για τον καθαρισμό και απολύμανση των σκοραμίδων και ουροδοχείων.
– Ετοιμάζουν το άδειο κρεβάτι (καθαριότητα - εξοπλισμό) για να δεχθεί νέο άρρωστο, βοηθούμενος στο στρώσιμο από συνάδελφό τους ή από άλλο νοσηλευτικό προσωπικό.
– Βοηθούν τους αρρώστους στο πλύσιμο των χεριών πριν από το φαγητό σε περιπτώσεις που είναι κλινήρεις και φροντίζουν έγκαιρα το τάϊσμα όσων αδυνατούν να πάρουν μόνοι τους την τροφή τους.
– Βοηθούν το νοσηλευτικό προσωπικό στο καθημερινό στρώσιμο των κρεβατιών.
– Βοηθούν στην παραλαβή και ταξινόμηση του καθαρού ιματισμού της Μονάδας και συγκεντρώνει τον ακάθαρτο σε ειδικούς χώρους για την απομάκρυνση του.
– Συμμετέχουν με Νοσοκόμους στην προετοιμασία του επιδεσμικού υλικού.
– Σύμφωνα με τις οδηγίες των Νοσηλευτών εκτελούν υπηρεσίες μεταφοράς νοσηλευτικού υλικού και άλλων αντικειμένων από άλλα Νοσηλευτικά Τμήματα και Υπηρεσίες του Νοσοκομείου, όταν υπάρχει ανάγκη δανεισμού, συμπλήρωση ελλείψεων και λοιπών αναγκών του Τμήματος στο οποίο εργάζονται.
– Δεν επιτρέπεται η ανάμιξη με οποιοδήποτε τρόπο στη νοσηλεία των αρρώστων, εκτός από την υποχρέωση τους να ειδοποιούν αμέσως το Νοσηλευτικό προσωπικό όταν αντιληφθούν ότι υπάρχει ανάγκη επέμβασης του Νοσηλευτικού προσωπικού ή θα το ζητάει ο άρρωστος.
– Εκτελούν και βοηθούν στη μεταφορά του ξενοδοχειακού εξοπλισμού, καρδιογράφων, monitors και οτιδήποτε άλλο τους ανατεθεί από τον Προϊστάμενο.
– Εκτελούν τη μεταφορά των δειγμάτων για παρακλινικές εξετάσεις, οπουδήποτε τους ανατεθεί από τους Προϊσταμένους τους.
– Τους ανατίθεται οποιαδήποτε εργασία μέσα στα πλαίσια των γενικών καθηκόντων τους από τη Νοσηλευτική Υπηρεσία.

 


ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ ΝΕΚΡΟΤΟΜΕΙΟΥ (ΝΕΚΡΟΤΟΜΩΝ - ΣΑΒΑΝΩΤΩΝ)


Ανήκουν στη Νοσηλευτική Υπηρεσία και αναφέρονται στην Τομεάρχη των Εργαστηρίων - Εξωτερικών Ιατρείων. Τα καθήκοντα τους είναι:
– Παραλαβή νεκρών από τους ορόφους, τα εξωτερικά ιατρεία και τα χειρουργεία και η μεταφορά τους στο Νεκροτομείο.
– Παραλαβή νεκρών από το ασθενοφόρο και κατά περίπτωση από τον τόπο του θανάτου.
– Διατήρηση του βιβλίου του Νεκροτομείου και του βιβλίου παράδοσης των νεκρών.
– Συμπληρώνουν κάθε έντυπο που κρίνεται από τις αρμόδιες διευθύνσεις απαραίτητο για την εύρυθμη λειτουργία του Νεκροτομείου.
– Ευθύνονται για τη συλλογή των τιμαλφών και των χρημάτων των νεκρών, την καταγραφή αυτών στο κατάλληλο έντυπο και την παράδοση τους με υπογραφή στους οικείους των νεκρών, και μετά από επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας.
– Τοποθετούν τους νεκρούς στο ψυγείο και στη νεκροτομική τράπεζα.
– Βοηθούν στο Νεκροτομείο σε απλές νεκροτομικές πράξεις (ράψιμο, διάνοιξη κρανίου κλπ).
– Βοηθούν στο Νεκροτομείο στη συλλογή δειγμάτων ιστών, την καθαριότητα του χώρου και των εργαλείων.
– Επιλαμβάνονται την επιθανάτιο περιποίηση και το ντύσιμο του νεκρού σύμφωνα με τις θρησκευτικές παραδόσεις ή πεποιθήσεις του οικείου περιβάλλοντος του νεκρού.
– Παραδίδουν τους νεκρούς στους οικείους τους, τηρώντας και συμπληρώνοντας το κατάλληλο έντυπο.
– Μεταφέρουν αποκομμένα άκρα από χώρους του Νοσοκομείου (Εξωτερικά Ιατρεία, Χειρουργείο κλπ) στο Νεκροτομείο και από εκεί στον κατάλληλο κλίβανο (αποτεφρωτή).
– Δεν δίδουν καμιά πληροφορία.
– Φέρονται με κατανόηση και εξυπηρετούν τους συγγενείς των νεκρών.
– Συνεργάζονται και εξυπηρετούν τις Υπηρεσίες και τους εργαζόμενους που έχουν σχέση με το Νεκροτομείο.
– Καλύπτουν τις ανάγκες μεταφοράς των ασθενών όταν υπάρχει πρόβλημα γενικά στη διακίνηση τους.
– Εκτελούν τη μεταφορά των δειγμάτων για παρακλινικές και εργαστηριακές εξετάσεις, όταν τους ζητηθεί.
– Τους ανατίθεται οποιαδήποτε εργασία μέσα στα πλαίσια των γενικών καθηκόντων τους από τη Νοσηλευτική Υπηρεσία.

Κώδικας Ηθικής και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς Υπαλλήλων του Δημοσίου Τομέα

ΜΑΘΕ,ΠΡΟΛΑΒΕ,ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ (1-4)
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΟΥΣ ΔΙΑΒΗΤΟΥ
ΜΥΘΟΙ & ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ
ΔΩΡΕΑ ΟΡΓΑΝΩΝ