ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ / ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ/ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΤΜΗΜΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ/ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ/ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ/ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ / ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Ταυτότητα Νοσοκομείου

Το Γενικό Νοσοκομείο Κοζάνης είναι ενταγμένο στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.). Είναι δυναμικότητας 200 οργανικών κλινών και απαρτίζεται από τις ακόλουθες Υπηρεσίες, Αυτοτελές Τμήμα και Ειδικό Γραφείο.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:

  • Ιατρική
  • Νοσηλευτική
  • Διοικητική-Οικονομική

   ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ

  • Οργάνωσης και Πληροφορικής

   ΕΙΔΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  • Γραφείο Υποστήριξης Πολίτη
  • Στο Νοσοκομείο υπάγεται και Δ.Ι.Ε.Κ. Βοηθών Νοσηλευτών της Κοζάνης.


           Το Γ.Ν. σύμφωνα με το επίπεδο περίθαλψης που παρέχει στους χρήστες/ασθενείς, εντάσσεται στην κατηγορία των Γενικών Νοσοκομείων Δευτεροβάθμιας Περίθαλψης, διαθέτει ιατρικά και νοσηλευτικά τμήμα του παθολογικού, χειρουργικού και ψυχιατρικού τομέα, ειδικές μονάδες όπως Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, Μονάδα Εμφραγμάτων, Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας, εργαστήρια, διατομεακά τμήματα (Τ.Ε.Ι, Τ.ΕΠ., Τμήμα Ημερήσιας Νοσηλείας), διοικητικές και τεχνικές υπηρεσίες.

            Έδρα του ενιαίου ΝΠΔΔ "Γενικό Νοσοκομείο «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ» - «ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ»" είναι η πόλη της Κοζάνης. Το Νοσοκομείο Κοζάνης είναι χτισμένο εντός του πολεοδομικού συγκροτήματος της πόλης της Κοζάνης και βρίσκεται επί της οδού ΜΑΜΑΤΣΙΟΥ 1. Σήμερα το Νοσοκομείο Κοζάνης είναι χτισμένο σε οικόπεδο 16 στρεμμάτων, ενώ η συνολική δομημένη επιφάνεια όλων των στεγασμένων χώρων του έχει έκταση 16.700 τ.μ., οι οποίοι οικοδομήθηκαν σε διάφορες φάσεις για να καλύψουν τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες του.


Το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του νοσοκομείου διέπεται από τις διατάξεις του νόμου 3329/2005 (ΦΕΚ 81/4-4-2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις».


Η οργάνωση και η λειτουργία του Νοσοκομείου διέπεται από τις διατάξεις των: (α) νόμος υπ’ αριθμό 1397/83 «Εθνικό Σύστημα Υγείας», προεδρικό διάταγμα 87/1986 «Ενιαίο Πλαίσιο Οργάνωσης Νοσοκομείων», νόμος υπ’ αριθμό 2519/1997, νόμος υπ’ αριθμό 2889/2001 (Φ.Ε.Κ 37/2-3-2001), νόμος 3329/2005 (ΦΕΚ 81/4-4-2005), νόμος 4052/2012 (ΦΕΚ 41 Α΄), καθώς και από τον Οργανισμό του και τις σχετικές τροποποιητικές του αποφάσεις.


Η περιοχή ευθύνης του ενιαίου Νοσοκομείου περιλαμβάνει την Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ-ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ»

Eπωνυμία:
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ»
Έδρα:
Κοζάνη
Διεύθυνση:
Κ. Μαμάτσιου 1, ΤΚ 50131
Τηλέφωνο, Fax:
Τηλ: 2461352600
Fax: 2416352618
Hλεκτρονικό Ταχυδρομείο:
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Ηλεκτρονική Διεύθυνση:
www.mamatsio.gr
Νομική Μορφή:
Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ) το οποίο διέπεται από τον νόμο 3329/2005 και υπόκειται στον έλεγχο και την εποπτεία του Διοικητή της 3ης Υ.ΠΕ  Μακεδονίας. 
Έτος Ίδρυσης
1923
Υ.ΠΕ:
3η Υ.ΠΕ Μακεδονίας
Oργανικές κλίνες:
200 κλίνες
Ανθρώπινο Δυναμικό:
Γ.Ν.ΚΟΖΑΝΗΣ «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ»:
493 Οργανικές, 282 Υπηρετούντες, 211 Κενές
Oργάνωση & Λειτουργία του Νοσοκομείου:
Η οργάνωση και Λειτουργία του Νοσοκομείου διέπεται από τις διατάξεις του νόμου υπ’ αριθμό: 3329/2005 (Φ.Ε.Κ 81/4-4-2005) καθώς και από τον Οργανισμό του
ΔΙΕΚ Βοηθών Νοσηλευτών
Κ. Μαμάτσιου 6 (απέναντι από το Ν. Κοζάνης)
Τηλ./fax: 2461352813

Κώδικας Ηθικής και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς Υπαλλήλων του Δημοσίου Τομέα

ΜΑΘΕ,ΠΡΟΛΑΒΕ,ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ (1-4)
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΟΥΣ ΔΙΑΒΗΤΟΥ
ΜΥΘΟΙ & ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ
ΔΩΡΕΑ ΟΡΓΑΝΩΝ