ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ / ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ/ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΤΜΗΜΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ/ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ/ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ/ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ / ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Check Up Ανδρών-Γυναικών

Το Check-up Ανδρών περιλαμβάνει :

 • Γενική εξέταση αίματος
 • Γενική εξέταση ούρων
 •  ΤΚΕ
 • Σάκχαρο
 • Ουρία
 • Ουρικό Οξύ
 • Χοληστερίνη
 • HDL
 • LDL
 • Τριγλυκερίδια
 • Ολικά λιπίδια
 • SGOT
 • SGPT
 • γ-GT
 • Κρεατινίνη
 • Χολερυθρίνη
 • Λευκώματα ολικά
 • Αλκαλική φωσφατάση
 • Κάλιο
 • Νάτριο
 • Ασβέστιο
 • Φώσφορος
 • Σίδηρος, Φερριτίνη
 • TSH
 • Ακτινογραφία θώρακος
 • Έλεγχος αναπνευστικής λειτουργίας (σπιρομέτρηση)
 • Ηλεκτροκαρδιογράφημα
 • Καρδιολογική, Παθολογική εξέταση
 • Οφθαλμολογική, ΩΡΛ εξέταση
 • PSA άνω των 40 ετών

Οι παραπάνω εξετάσεις διενεργούνται έπειτα από ραντεβού και έκδοση ηλεκτρονικού παραπεμπτικού από τον αντίστοιχο θεράποντα ιατρό.

Το Check-up Γυναικών περιλαμβάνει :

 • Γενική εξέταση αίματος
 • Γενική εξέταση ούρων
 • ΤΚΕ
 • Σάκχαρο
 • Ουρία
 • Ουρικό Οξύ
 • Χοληστερίνη
 • HDL
 • LDL
 • Τριγλυκερίδια
 • Ολικά λιπίδια
 • SGOT
 • SGPT
 • γ-GT
 • Κρεατινίνη
 • Χολερυθρίνη
 • Λευκώματα ολικά
 • Αλκαλική φωσφατάση
 • Κάλιο
 • Νάτριο
 • Ασβέστιο
 • Φώσφορος
 • Σίδηρος, Φερριτίνη
 • TSH
 • Ακτινογραφία θώρακος
 • Έλεγχος αναπνευστικής λειτουργίας (σπιρομέτρηση)
 • Ηλεκτροκαρδιογράφημα
 • Καρδιολογική, Γυναικολογική εξέταση
 • Παθολογική, Οφθαλμολογική, ΩΡΛ εξέταση
 • Pap Test
 • Υπερηχογράφημα μαστών
 • Ψηφιοποιημένη Μαστογραφία
 • Μέτρηση Οστικής Πυκνότητας

  Οι παραπάνω εξετάσεις διενεργούνται έπειτα από ραντεβού και έκδοση ηλεκτρονικού παραπεμπτικού από τον αντίστοιχο θεράποντα ιατρό.

ΜΑΘΕ,ΠΡΟΛΑΒΕ,ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ (1-4)
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΟΥΣ ΔΙΑΒΗΤΟΥ
ΜΥΘΟΙ & ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ
ΔΩΡΕΑ ΟΡΓΑΝΩΝ