ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ / ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ/ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΤΜΗΜΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ/ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ/ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ/ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ / ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Διοίκηση Νοσοκομείου

Διέπεται από:

1.        Την από 10-4-2012 Κοινή Υπουργική Απόφαση Υπουργών Οικονομικών - Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Υγείας (ΦΕΚ 1259/11-4-2012 τ. Β΄) «Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Κοζάνης «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ».

2.        Τις διατάξεις του άρθρου 165 του Ν. 4600/2019 «Επαναφορά διοικητικής και περιουσιακής αυτοτέλειας σε νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ.» (ΦΕΚ Α΄43/9-3-2019).

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο (ΦΕΚ 184/16-03-2020) του Γενικού Νοσοκομείου «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ»
                   αρμοδιότητας 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας, έχει ως εξής:         

1. ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του Σταύρου, με ΑΔΤ:ΑΕ 818416, Πτυχιούχος του τμήματος Φυσικής του UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI, κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος, Διοικητής στο ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ», ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. ΣΙΟΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου με ΑΔΤ:Ι 49250, Επιχειρηματίας, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά του την ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του Ζήση, με ΑΔΤ:ΑΕ 816368, Δικηγόρο.

3. ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Νικολάου, με ΑΔΤ: ΑΗ 793826, Δικηγόρος, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή της τον ΚΟΖΙΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του Λάζαρου, με ΑΔΤ:ΑΙ 361922, Παιδίατρο.

4. ΚΡΑΛΛΙΑΣ ΝΑΟΥΜ, του Κωνσταντίνου, με ΑΔΤ:ΑΒ 860837, Ηλεκτρολόγος-Μηχανικός ως τακτικό μέλος,με αναπληρώτριά του την ΚΑΡΑΚΟΥΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Αθανασίου, με ΑΔΤ:ΑΒ 167762, Δικηγόρο.

5. ΜΑΛΟΥΤΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ του Νικολάου, με ΑΔΤ:ΑΕ 126035, Δήμαρχος Κοζάνης (Α.Ν.1392/1938, ΦΕΚ 366/τ.Α΄/11-10-1938) ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον ΣΙΔΗΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ του Ισαάκ, με ΑΔΤ:ΑΝ 346737, Ιατρό παθολόγο-Εντεταλμένο Σύμβουλο του Δήμου Κοζάνης.

6. ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Εμμανουήλ, με ΑΔΤ:ΑΝ 714883, Διευθυντής Χειρουργικής στο ΓΝ ΚΟΖΑΝΗΣ «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ», ως εκπρόσωπος των ιατρών και των ειδικευόμενων ιατρών του Νοσοκομείου με αναπληρωτή του τον ΚΑΤΣΙΡΗ ΝΙΚΟΛΑΟ του Δημητρίου, με ΑΔΤ:ΑΒ 860478, Επιμελητή Β΄ Ακτινολογίας.

7. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ιωάννη. με ΑΔΤ: Π 182280, υπάλληλος κλάδου ΤΕ-Ραδιολογίας-Ακτινολογίας στο ΓΝ ΚΟΖΑΝΗΣ «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ» ως εκπρόσωπος των εργαζομένων-πλην ιατρών του Νοσοκομείου, χωρίς αναπληρωματικό μέλος ελλείψει άλλης υποψηφιότητας.

Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται ο Σιόλος Δημήτριος.

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής.

 

Απόφαση Συγκρότησης ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2016, για το Γενικό Νοσοκομείο «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ» - «ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ»

Κώδικας Ηθικής και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς Υπαλλήλων του Δημοσίου Τομέα

ΜΑΘΕ,ΠΡΟΛΑΒΕ,ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ (1-4)
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΟΥΣ ΔΙΑΒΗΤΟΥ
ΜΥΘΟΙ & ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ
ΔΩΡΕΑ ΟΡΓΑΝΩΝ