ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ / ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ/ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΤΜΗΜΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ/ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ/ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ/ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ / ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Καθήκοντα Εφημερεύων Νοσηλευτή

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

 

ΓΕΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ

Ευθύνεται για την καλή λειτουργία της ΝΥ κατά τις Απογευματινές και Νυκτερινές βάρδιες, όπως επίσης και Πρωινές τα Σ/Κ και τις Αργίες.

ΠΑΡΑΛΑΒΗ-ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ

-Παραδίδει και παραλαμβάνει την εφημερία στο γραφείο τομεαρχών με συνέπεια στην τήρηση του ωραρίου.

- Επισκέπτεται τις Νοσηλευτικές Μονάδες κατά την παραλαβή αλλά και την παράδοση, ενημερώνεται για το τι συμβαίνει, δίνει οδηγίες και προσφέρει και η ίδια κάθε δυνατή περίθαλψη όταν υπάρχει ανάγκη μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της.

-Καταγράφει τις κενές κλίνες κάθε νοσηλευτικού τμήματος και τυχόν κενή θέση στο ψυγείο του νεκροθαλάμου κατά την παράδοση της λογοδοσίας (διαθέσιμο έντυπο). Το Νοσοκομείο διαθέτει δύο ψυγεία με δύο θέσεις το κάθε ένα. Στην παρούσα φάση όμως το ένα εκ των δύο είναι χαλασμένο, συνεπώς μόνο οι δύο θέσεις είναι διαθέσιμες.

- Παρακολουθεί την προσέλευση και αποχώρηση του προσωπικού της αρμοδιότητάς της στην υπηρεσία και καταγράφει κάθε παράβαση και ανωμαλία που παρατηρήθηκε στις μονάδες, στο διάστημα της υπηρεσίας της.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

-Κατά τις πρωινές εφημερίες (Σ/Κ και Αργίες), συμπληρώνει το έντυπο «Φιλόλαος» (πρώην ΣΟΤΥ) και το καταθέτει στη Γραμματεία του ΤΕΠ(δεν αποστέλλεται με φαξ).

- Ενημερώνεται για κάθε έκτακτο περιστατικό και παρακολουθεί την έγκαιρη αντιμετώπισή του.

- Παρακολουθεί την εξυπηρέτηση των αρρώστων σύμφωνα με τις ανάγκες τους.

- Ενημερώνεται για την πορεία και την Νοσηλεία των Βαριά Πασχόντων και καταγράφει τυχόν θανάτους στο βιβλίο της λογοδοσίας.

- Σε περίπτωση ασθένειας του προσωπικού φροντίζει για την κάλυψη των αναγκών της υπηρεσίας μετά από συνεννόηση με τον προϊστάμενο του εκάστοτε τμήματος.

- Χορηγεί άδειες βραχύχρονης απουσίας (δίωρη) του προσωπικού, σε έκτακτες περιπτώσεις προσωπικής ή οικογενειακής ανάγκης, εφόσον οι ανάγκες της ΝΥ το επιτρέπουν (διαθέσιμο έντυπο).

- Σε περίπτωση ατυχήματος(π.χ. τρύπημα από αιχμηρό αντικείμενο), προσωπικού της Ν.Υ., συνοδών και ασθενών καταγράφει το περιστατικό στο βιβλίο λογοδοσίας και το αντιμετωπίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΚΕΕΛΠΝΟ (διαθέσιμο έντυπο), ενώ ενημερώνει τη νοσηλεύτρια επιτήρησης λοιμώξεων, όταν κρίνει αναγκαίο.

- Τα προγράμματα του προσωπικού θα βρίσκονται στο βιβλίο της λογοδοσίας ,όπως και τα τηλέφωνα του προσωπικού. Το ασύρματο με τον αριθμό 821 καλεί και σε εξωτερικές γραμμές.

-Σημειώνει τις αλλαγές προγραμμάτων του προσωπικού στο βιβλίο λογοδοσίας.

-Καλεί αποκλειστικές με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με τη δοθείσα λίστα. Σε περίπτωση που οι συνοδοί επιθυμούν αποκλειστική, η οποία δεν προηγείται στη λίστα θα πρέπει οι ίδιοι να συμπληρώνουν υπεύθυνη δήλωση (διαθέσιμο έντυπο) για την επιθυμία τους αυτή.

-Τα τιμαλφή των νοσηλευομένων και νεκρών σε περίπτωση απουσίας συνοδών θα παραδίδονται στον/ην εφημερεύων/ουσα νοσηλευτή/τρια, ο οποίος και θα συμπληρώνει το αντίστοιχο έντυπο (διαθέσιμο έντυπο).

-Το κλειδί του νεκροθαλάμου θα βρίσκεται στο γραφείο των τομεαρχών και εφεδρικό στα ναρκωτικά του ΤΕΠ. Σε περίπτωση θανάτου, ο τραυματιοφορέας θα παραλαμβάνει και θα παραδίδει το κλειδί στον εφημερεύων νοσηλευτή, ενώ ο δεύτερος δεν συνοδεύει τον νεκρό στο νεκροθάλαμο( εκτός από εξαιρετικά επείγουσες και εξαιρετικές περιπτώσεις). Ο τραυματιοφορέας οφείλει να ενημερώνει τον εφημερεύοντα νοσηλευτή για οποιαδήποτε κίνηση στο νεκροθάλαμο( θάνατο, φιλοξενία, παραλαβή σωρού από γραφεία τελετών). Μετά από παραλαβή σωρού, να ειδοποιείται η security για τον έλεγχο κλειδώματος της εισόδου.

-Σε περίπτωση ανάγκης επικοινωνίας με τον ιατροδικαστή, θα ειδοποιείται είτε την αστυνομία είτε τον εφημερεύοντα ιατρό του ΤΕΠ.

-Σε περίπτωση που νοσηλευόμενος εξέρχεται χωρίς άδεια ή εξιτήριο, ειδοποιεί την αστυνομία και καταγράφει το περιστατικό στο βιβλίο λογοδοσίας.

-Ενημερώνει άμεσα τη Διευθύντρια της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και τις τομεάρχεις σε περίπτωση επείγουσας κατάστασης (φωτιά, σεισμό, πλημμύρα, μεγάλο τροχαίο κ.τ.λ) .

Κώδικας Ηθικής και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς Υπαλλήλων του Δημοσίου Τομέα

ΜΑΘΕ,ΠΡΟΛΑΒΕ,ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ (1-4)
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΟΥΣ ΔΙΑΒΗΤΟΥ
ΜΥΘΟΙ & ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ
ΔΩΡΕΑ ΟΡΓΑΝΩΝ