ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ / ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ/ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΤΜΗΜΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ/ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ/ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ/ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ / ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Νοσηλευτές

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΩΝ

- Ιεραρχικά αναφέρεται στον προϊστάμενο του τμηματος.

- Ευθύνεται για την νοσηλευτική του ενημέρωση σε σύγχρονα θέματα.

- Συμμετέχει υποχρεωτικά σε επιμοεφωτικά σεμινάρια.

- Συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα.

- Ο νοσηλευτής με δική του  ευθύνη  και σύμφωνα με το θεραπευτικό πρόγραμμα που έχει καθοριστεί από τον θεράποντα ιατρό:

- Ευθύνεται για την Νοσηλεία που παρέχει το νοσοκομείο στον άρρωστο.

- Ενημερώνεται για τις νοσηλευτικές, ψυχολογικές και κοινωνικοοικονομικές ανάγκες του αρρώστου καθώς και για το διαγνωστικό και θεραπευτικό πρόγραμμα, προκειμένου να προγραμματίσει σε συνεργασία με τον άρρωστο και την οικογένειά του, εξατομικευμένο, ολοκληρωμένο σχέδιο νοσηλευτικής φροντίδας με βάση την ιεράρχιση των αναγκών του.

- Να έχει ο ίδιος νοσηλευτική φροντίδα ή αναθέτει κατά την κρίση του ορισμένες νοσηλείες σε άλλα μέλη της νοσηλευτικής ομάδας και συντονίζει τις ενέργειές τους.

- Είναι υπεύθυνος για την αξιολόγηση της παρεχόμενης νοσηλευτικής φροντίδας στον άρρωστο.

- Εξετάζει, παρατηρεί, αξιολογεί και σημειώνει συμπτώματα και φυσικά σημεία του αρρώστου και ενημερώνει τον θεράποντα ιατρό κατά την κρίση του.

- Αναπτύσσει διαπροσωπικές σχέσεις με τον άρρωστο και την οικογένειά του.

- Ευθύνεται για την τήρηση ή συμπλήρωση των απαραίτητων δελτίων για την νοσηλεία του αρρώστου, π.χ.

(α) Δελτίο Ιατρικών Οδηγιών

(β) Δελτίο Καταγραφής θερμοκρασίας, σφυγμών, αναπνοών, Αρτηριακής πίεσης.

(γ) Δελτίο Νοσηλευτικών Σημειώσεων (παρατηρήσεις, νοσηλεία αρρώστου, κ.λ.π.)

(δ) Δελτίο ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

(ε) Δελτίο Νοσηλειών κ.λ.π.

- Συντονίζει τις δραστηριότητές του με τις δραστηριότητες των μελών της άλλης υγειονομικής ομάδας.

- Συντονίζει τις ενέργειες των ατόμων που έχουν σχέση με την πρόληψη της νόσου, θεραπεία και αποκατάσταση του αρρώστου (π.χ. εργασιοθεραπευτές, φυσικοθεραπευτές, διαιτολόγους, επισκέπτες υγείας κ.λ.π.)

- Συνεργάζεται με τον γιατρό και συμβάλλει με το θεραπευτικό και προληπτικό ρόλο του, στο θεραπευτικό και διαγνωστικό πρόγραμμα του αρρώστου.

- Εξασφαλίσει ασφαλές περιβάλλον.

- Συγκεντρώνει το απαραίτητο νοσηλευτικό υλικό για τη διεξαγωγή της διαγνωστικής ή θεραπευτικής νοσηλείας.

- Διατηρεί την ατομικότητα και τον σεβασμό της προσωπικότητας του αρρώστου.

- Ενημερώνει, επεξηγεί και προετοιμάζει τον άρρωστο για την νοσηλεία και τον προετοιμάζει ψυχολογικά.

- Παρατηρεί τις αντιδράσεις του αρρώστου κατά την διάρκεια και μετά την νοσηλεία και προλαμβάνει τυχόν επιπλοκές.

- Ανακουφίζει τον άρρωστο από τα συμπτώματα της νόσου, όπως πόνος, πυρετός, ρίγος κ.α.

- Εφαρμόζει μέτρα για την ασφάλεια του αρρώστου.

- Ανακουφίζει τον άρρωστο όλο το 24ωρο όταν ο ίδιος αδυνατεί να εξυπηρετηθεί.

- Απομονώνει και δηλώνει αρρώστους με λοιμώδη νοσήματα.

- Περιορίζει ενδονοσοκομειακές μολύνσεις και ατυχήματα.

- Επιβλέπει την καθαριότητα του αρρώστου.

- Διδάσκει, διαφωτίζει, διαπαιδαγωγεί (άρρωστο, μέλη οικογένειας, κοινό).

- Διδάσκει σπουδαστές Επαγγελμάτων Υγείας και σπουδαστές Μ.Τ.ΕΣ.Ν.

 

 

 

Κώδικας Ηθικής και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς Υπαλλήλων του Δημοσίου Τομέα

ΜΑΘΕ,ΠΡΟΛΑΒΕ,ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ (1-4)
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΟΥΣ ΔΙΑΒΗΤΟΥ
ΜΥΘΟΙ & ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ
ΔΩΡΕΑ ΟΡΓΑΝΩΝ