ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ / ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ/ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΤΜΗΜΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ/ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ/ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ/ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ / ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Νοσηλευτικά Πρωτόκολλα-ΜΠΟΣΤΑΝΤΖΗ ΑΓΝΗ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ

Στην σύγχρονη εποχή το σύστημα παροχής φροντίδας υγείας διέπετε από γρήγορες αλλαγές και μεταβαλλόμενους ρόλους των επαγγελματιών υγείας, γι’ αυτό απαιτείται απ’ όλους κριτικό πνεύμα κι επικαιροποίηση γνώσεων σε βάθος χρόνου.

Η επιστημονική κοινότητα έχει αρχίσει μια συστηματική προσπάθεια για την τεκμηρίωση της ιατρικής και νοσηλευτικής πρακτικής. Η Νοσηλευτική υπηρεσία προσανατολίστηκε στην καταγραφή και εφαρμογή νοσηλευτικών πρωτοκόλλων που αποσκοπεί στη συνεχή βελτίωση ποιότητας της παρεχόμενης φροντίδας.

Τα νοσηλευτικά πρωτόκολλα στοχεύουν στην διευκόλυνση του νοσηλευτικού έργου με αποτέλεσμα την βελτίωση ποιότητας περίθαλψης, την μείωση νοσηρότητας και χρόνου νοσηλείας.

Πιστεύω ότι η υιοθέτηση, η αποδοχή και η συστηματική εφαρμογή των κλινικών πρωτοκόλλων στην καθημερινή κλινική πράξη θα αποτελέσει την απαρχή για την ολιστική προσέγγιση των προβλημάτων των ασθενών και την ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και της αυτονομίας των νοσηλευτών στο έργο τους.

Επιπλέον διασφαλίζεται ο ασθενής με την εφαρμογή των νοσηλευτικών διαδικασιών που βασίζεται σε σύγχρονη τεκμηρίωση περιορίζοντας την μείωση λαθών. Σημαντικός στόχος είναι στην εποχή μας η χρήση πρωτοκόλλων διότι βελτιστοποιεί τη σχέση κόστους – αποτελέσματος.

Τα πρωτόκολλα αποτελούν σύντομα κείμενα ή αλγόριθμους που περιγράφουν με λιτότητα, ακρίβεια και πληρότητα νοσηλευτικές πράξεις, διαδικασίες και συμπεριφορές και προορίζονται για ευρεία και καθολική χρήση. Ο νοσηλευτής θα καλείται πάντα να λύνει προβλήματα, να κρίνει και να ερμηνεύει τις όποιες αποκλίσεις από αναμενόμενο, να λαμβάνει πρωτοβουλίες αλλά κυρίως καταθέτει την Προσωπική του σφραγίδα, το δικό του όραμα.

ΜΠΟΣΤΑΝΤΖΗ ΑΓΝΗ - ΝΟΣΗΛEΥΤΡΙΑ ΤΕ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΕΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ -ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ

Κώδικας Ηθικής και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς Υπαλλήλων του Δημοσίου Τομέα

ΜΑΘΕ,ΠΡΟΛΑΒΕ,ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ (1-4)
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΟΥΣ ΔΙΑΒΗΤΟΥ
ΜΥΘΟΙ & ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ
ΔΩΡΕΑ ΟΡΓΑΝΩΝ