ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ / ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ/ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΤΜΗΜΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ/ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ/ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ/ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ / ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Προσωπικό Νοσηλευτικής Υπηρεσίας

Προσωπικό Νοσηλευτικής Υπηρεσίας

24613 52810

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΤΜΗΜΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
Λιόπα Παναγιώτα ΠΕ Νοσηλευτικής 24613 52716 24613 52821  
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΕΣ
Καραθανάση Αργυρώ ΤΕ Νοσηλευτικής 24613 52824 Π/Θ Τομέα
Παπανικολάου Φωτεινή ΤΕ Νοσηλευτικής 24613 52822 Χ/Κ Τομέα
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ
 Παπαδοπούλου Μαρία ΤΕ Νοσηλευτικής  24613 52697    
 24613 52698
 Παθολογικό
Τσιφλίδου Κυριακή ΤΕ Νοσηλευτικής 24613 52880 Καρδιολογικό
Μουστάκα Κων/νιά ΤΕ Νοσηλευτικής 24613 52679 Χειρουργικό
Παπαστέργιος Ιωάννης ΤΕ Νοσηλευτικής 24613 52744 Χειρουργείο
Ζιάμπρα Ευαγγελία ΤΕ Νοσηλευτικής (MSC) 24613 52865 Παιδιατρικό
Γεωργανάκη Αικατερίνη ΤΕ Νοσηλευτικής 24613 52684 Μονάδα Τεχνητού Νεφρού
Βαρσαμόπουλος Κων/νος ΤΕ Νοσηλευτικής 24613 52884      24613 52656 Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
 Βακουφτσή Ευθυμία  ΤΕ Νοσηλευτικής  24613 52641  Αιμοδοσίας
Κουιρουκίδου Ζωή ΤΕ Νοσηλευτικής 24613 52794      24613 52700 Ψυχιατρικό
Παπανικολάου Αικατερίνη ΤΕ Μαιευτικής 24613 52677 Μαιευτικό / Γυναικολογικό
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ
Γκουτζιαμάνης Ιωάννης ΤΕ Νοσηλευτικής (MSC) 24613 52867 Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας
Καραλιμάνης Στέφανος ΤΕ Νοσηλευτικής 24613 52863 Αναισθησιολογικό
Θεοδωράκη Μαρία ΤΕ Νοσηλευτικής 24613 52655 Τμήμα Εξωτερικών Ιατρείων
Μήγκου Άννα ΤΕ Νοσηλευτικής 24613 52802 Ορθοπεδικό-ΩΡΛ-Οφθαλμολογικό
Αθανασιάδης Θεοφύλακτος ΤΕ Νοσηλευτικής (MSC) 24613 49591 Ψυχαργώς

 

 

Στο Νοσηλευτικό Προσωπικό ανήκουν και οι Επισκέπτες Υγείας, οι οποίοι Στεγάζονται στο Πνευμονολογικό Εξωτερικό Ιατρείο.

Στα καθήκοντά τους, περιλαμβάνονται τα κάτωθι:


- Εμβολιασμοί Ενηλίκων και του προσωπικού
- Mantoux, Γρίπης, Πνευμονιόκοκου σε συνεργασία με το ιατρείο και συνταγογράφηση αυτών την χειμερινή περίοδο.

- Ταξιδιωτική ιατρική σε συνεργασία με την Δ/νση Υγιεινής

- Καταγραφή Λοιμωδών νοσημάτων και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου. Οδηγίες στον ασθενή και στο περιβάλλον του.

- Ενημερωτικές Ομιλίες στα σχολεία.

- Οδοντιατρική πρόληψη στα σχολεία με Οδοντίατρο.

Κώδικας Ηθικής και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς Υπαλλήλων του Δημοσίου Τομέα

ΜΑΘΕ,ΠΡΟΛΑΒΕ,ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ (1-4)
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΟΥΣ ΔΙΑΒΗΤΟΥ
ΜΥΘΟΙ & ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ
ΔΩΡΕΑ ΟΡΓΑΝΩΝ