ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ / ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ/ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΤΜΗΜΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ/ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ/ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ/ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ / ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Γραμματέας Νοσηλευτικού Τμήματος

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΡΑΦΕΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

- Ευθύνεται εξ' ολοκλήρου για την από τηλεφώνου ή δια της οπτικοακουστικής συσκευής επικοινωνία μετά των ασθενών και λοιπών υπηρεσιών για την καλή λειτουργία του τμήματος.

- Ετοιμάζει τον φάκελο του ασθενούς κατά την είσοδο και έξοδό του στη μονάδα και καταχωρεί ότι χρειάζεται για την ενημέρωση και των άλλων υπηρεσιών.

- Τακτοποιεί τα βιβλία αχρήστευσης και παραλαβής υλικού χρήσης και αναλωσίμου.

- Βοηθά τον προϊστάμενο νοσηλευτή για την παρακολούθηση και καλή διατήρηση όλου του υλικού της μονάδας των, επισκευή μηχανημάτων και την καταμέτρηση αυτού.

- Ευθύνεται για την καλή τήρηση των φύλλων νοσηλείας των νοσηλευομένων ασθενών διαφόρων Ταμείων, Υπουργείων, κ.λ.π.

- Φροντίζει για την πλήρη αναγραφή των στοιχείων των χορηγηθέντων φαρμάκων των γενομένων εξετάσεων και επεμβάσεων στο φύλλο Νοσηλείας του ασθενούς, επιμελείται την διεκπεραίωση των ιατρικών παραπεμπτικών.

- Τηρεί τα βιβλία της νοσηλευτικής μονάδας και ότι του ανατίθεται από τον προϊστάμενο σε επίπεδο Γραμματειακής Υποστήριξης.

ΜΑΘΕ,ΠΡΟΛΑΒΕ,ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ (1-4)
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΟΥΣ ΔΙΑΒΗΤΟΥ
ΜΥΘΟΙ & ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ
ΔΩΡΕΑ ΟΡΓΑΝΩΝ